Mimoradna valna hromada spolecnosti Nokia

, , Leave a comment

Mimoradna valna hromada spolecnosti Nokia Corporation ze dne 13. prosince 1999 schvalila snizeni zakladniho jmeni spolecnosti o 15 427 364,16 EUR. Fuze Spolecnosti a jeji dcerinne spolecnosti Nokiterra Oy, ktera je v jejim stoprocentnim vlastnictvi, vstoupila v platnost 25. srpna 1999. Diky teto fuzi se spolecnost Nokia Corporation stala vlastnikem 64 280 684 akcii spolecnosti Nokia, coz predstavuje 5,3% z celkoveho poctu akcii emitovanych spolecnosti Nokia a tomu odpovidajicimu poctu hlasu. Snizeni bude realizovano ve forme zruseni akcii bez nahrady a bude se tykat tech akcii, ktere Spolecnost ziskala. V dusledku tohoto kroku se zakladni kapital Spolecnosti snizi na 275 870 824,80 EUR a celkovy pocet akcii na 1 149 461 770 akcii. Toto snizeni povede take k tomu, ze omezeny kapital Spolecnosti nebude snizen, ale nerozdeleny zisk spolecnosti se snizi o porizovaci cenu akcii, ktere budou takto zruseny, tj. o 3 435 269 906,47 EUR. Mimoradna valna hromada take poverila predstavenstvo, aby ucinilo rozhodnuti ve veci odkupu akcii spolecnosti Nokia, a to za pouziti financnich prostredku urcenych pro rozdeleni zisku. Podle tohoto povereni mohou byt akcie odkupovany s cilem dale rozvijet kapitalovou strukturu Spolecnosti, mohou slouzit k financovani obchodnich akvizic ci jinych dohod nebo k jinym ucelum, eventualne mohou byt i zruseny. Toto povereni se muze tykat maximalniho poctu 56 milionu akcii, coz je mene nez 5% z celkoveho poctu akcii emitovanych Spolecnosti. Mimoradna valna hromada dale poverila predstavenstvo, aby ucinilo rozhodnuti, a to podle vyse zmineneho rozhodnuti a s ohledem na nej, ve veci odkupu akcii Nokia, ktere budou takto pouzity bez ohledu na prednostni pravo akcionaru k upisu. Jednotliva povereni budou v platnosti po dobu jednoho roku od data rozhodnuti, ktere ucinila tato mimoradna valna hromada, tj. do 13.prosince 2000.

 

Leave a Reply